Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Trình Dược Viên

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng vị trí Trình dược viên cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Quản lý Trình khu vực miền Trung

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng vị trí Quản lý trình dược viên khu vực Miền Trung cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng vị trí chuyên viên Quản lý sản phẩm cụ thể như sau:

Đọc thêm...

Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nhãn hàng

Do nhu cầu phát triển thị trường, Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng vị trí chuyên viên Quản lý nhãn hàng cụ thể như sau:

Đọc thêm...

TUYỂN DỤNG THỦ KHO

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí THỦ KHO cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kế toán viên cụ thể như sau:

Đọc thêm...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng. Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Kỹ thuật viên điện lạnh cụ thể như sau:

Đọc thêm...

DƯỢC HÀ TÂY TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ VÙNG (TỪ HCM-CÀ MAU)

Do nhu cầu phát triền thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây cần tuyển dụng vị trí Quản lý vùng

Đọc thêm...

Trang 2/6